Objave

Obvestilo

Grafično podobo spletne strani smo posodobili z dnem 20. 9. 2019 in s tem se bodo katekizemska vprašanja nahajala pod zavihkom O veri.

Stična mladih

Stična Mladih bo 21.9.2019. Mladina, ki želi iti na to lepo prireditev, naj mi sporoči najkasneje do 14.9.2019, da bom lahko zasedel prostor na avtobusu, ki pelje tja.

Biblična skupina

Biblična skupina bo v četrtek, 19.9.2019, po maši. Vabljeni tudi novi člani.

Verouk

Vpis k verouku za vse razrede bo 9.9.2019 dopoldan od 8:00 - 10:00 in popoldne od 14:00 - 18:00 in 11. 9. 2019 dopoldan od 8:00 - 10:00 in popoldne od 14:00 - 18:00 K vpisu prinesite podpisano spričevalo. Če boste otroka prvič vpisovali k verouku, bo potrebno vedeti datum krsta otroka. Če otrok ni bil krščen v Lescah, boste potrebovali krstni list ali družinsko knjižico. Knjige, delovne zvezke in bogoslužni vodnik boste lahko dobili v pisarni med tem ko boste vpisali otroka k verouku. Reden verouk začne 16. 9. 2019. Spoved ob začetku veroučnega leta bo v četrtek, 12. 9. 2019. 4., 5., 6., razred ob 14:00 7., 8., 9., razred ob 15:00 predvideni urnik verouka
Ponedeljek 14:00 - 14:45: 5. razred 15:00 - 15:45: 1. razred 15:45 - 16:30: 4. razred 16:30- 17:15: 7 razred
Sreda 16:30 – 17:15: 8. in 9. razred
Četrtek 14:00 - 14:45: 8. in 9. razred 15:00 - 15:45: 2. razred 15:45 - 16:30: 3.razred 16:30 - 17:15: 6. razred
Biblična skupina bo v četrtek 19.9.2019 po maši. Vabljeni tudi novi člani.


Stična Mladih bo 21.9.…

ZAKRAMENT EVHARISTIJE 2. del

276. Kakšno mesto ima evharistija v božjem odrešenjskem načrtu? V stari zavezi je evharistijo naznanjal zlasti vsakoletni velikonočni obed, ki so ga Judje vsako leto obhajali z opresniki (nekvašeni hlebi kruha) v spomin na naglico ob osvoboditvenem odhodu iz Egipta. Jezus naznanja evharistijo v svojem nauku in jo postavi med obhajanjem velikonočnega obeda s svojimi učenci pri zadnji večerji. Cerkev, zvesta Gospodovemu naročilu: "To delajte v moj spomin!" (1 Kor 11,24), je evharistijo vedno obhajala, zlasti v nedeljo, na dan Jezusovega vstajenja. 277. Kako se obhaja evharistija? Obhajanje evharistije ima dva velika dela, ki sestavljata eno samo bogočastno dejanje: besedno bogoslužje, ki obsega razglašanje in poslušanje božje besede, ter evharistično bogoslužje, ki vsebuje darovanje kruha in vina, evharistično molitev ali anaforo z besedami spremenjenja in obhajilo. 278. Kdo obhaja evharistijo? Evharistijo obhaja veljavno posvečeni duhovnik (škof ali duhovnik), ki deluje v osebi Kr…

ZAKRAMENT EVHARISTIJE

271. Kaj je evharistija? Evharistija je daritev Kristusovega telesa in krvi. Gospod Jezus je postavil evharistijo, da bi daritev na križu mogla trajati skozi vse čase, dokler ne pride. Tako je svoji Cerkvi zaupal spomin svoje smrti in svojega vstajenja. Evharistija je znamenje edinosti, vez ljubezni, velikonočna gostija, v kateri se prejema Kristus, duša napolnjuje z milostjo in daje poroštvo večnega življenja. 272. Kdaj je Jezus Kristus postavil evharistijo? Postavil jo je na veliki četrtek, "tisto noč, ko je bil izdan" (1 Kor 11,23), ko je s svojimi apostoli obhajal zadnjo večerjo. 273. Kako jo je postavil? Potem, ko je zbral svoje apostole v dvorani zadnje večerje, je Jezus vzel v svoje roke kruh, ga razlomil, jim ga dal in rekel: "Vzemite in jejte od tega vsi: To je moje telo, ki se daje za vas." Potem je vzel v svoje roke kelih z vinom in rekel: "Vzemite in pijte iz njega vsi: To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpušča…

ZAKRAMENT BIRME

265. Kakšno mesto ima birma v božjem odrešenjskem načrtu? V Stari zavezi so preroki naznanjali izlitje Gospodovega Duha na pričakovanega Mesija in na vse mesijansko ljudstvo. Vse Jezusovo življenje in poslanstvo je potekalo v popolnem občestvu s Svetim Duhom. Apostoli prejmejo Svetega Duha na binkošti in oznanjajo "velika božja dela". S polaganjem rok posredujejo novokrščenim dar istega Duha. Cerkev je skoz stoletja živela od Duha in ga podarjala svojim otrokom. 266. Zakaj se ta zakrament imenuje krizma ali confirmatio, birma? Imenuje se krizma (v vzhodnih Cerkvah: krizmanje s svetim myron) zaradi bistvenega obreda maziljenja. Imenuje se birma, ker potrdi in okrepi krstno milost. 268. Kakšen učinek ima birma? Učinek birme je posebno izlitje Svetega Duha kakor nekoč na binkošti. To izlitje vtisne v dušo neizbrisno znamenje in podeli rast krstne milosti: globlje zakorenini v božje sinovstvo; trdneje zedini s Kristusom in njegovo Cerkvijo; okrepi v duši darove Svetega Duha; podeli p…